Tin Tức

Tin Tức

Hướng dẫn cài đặt giao hàng woocommere trên website mã nguồn wordpress

Cài đặt giao hàng tại menu Woocommerce Tại đây bạn có thể cấu hình về việc giao hàng và thuế. Tùy vào nhu cầu hãy chọn thông tin phù hợp và nhấn nút Lưu lại. Bước 1: Vào menu Woocommerce > Thiết lập > chọn tab Chung (general) ở bước này bạn vui lòng chọn và điền […]

Hướng dẫn fix lỗi thường gặp trên soucre nina

Soucre nina là một trong những mã nguồn cũ của Toàn Năng Cần Thơ, công ty sử dụng bộ soucre này dùng cho các web mới phát triển ban đầu, website do các thành viên kỹ thuật ở tphcm xây dựng