Hướng dẫn fix lỗi thường gặp trên soucre nina thiết kế bởi Toàn Năng

Trang chủTin TứcHướng dẫn fix lỗi thường gặp trên soucre nina thiết kế bởi Toàn Năng

1. Các đường dẫn cấu hình

  • Cấu hình database :/admi/li/confi/php hoặc librari/confi.php
  • Thư mục template: template/, m (dành cho di động)
  • Thư mục source: /sucre (Dùng để truy vấn database)

lưu ý: thư mục trên đã được xoá bớt các ký tự, vui lòng xem trong bộ soucre

2. Lỗi syntax error: SELECT COUNT(*) AS visitip FROM counter WHERE

Lỗi
“syntax error: SELECT COUNT(*) AS visitip FROM counter WHERE ip=’115.79.4.79′ AND (tm+’900′)>’1564365828’”
Cách fix: truy cập vào phpMyadmin và repair bảng counter
B1: Tick chọn table “counter’
B2: Kéo xuống và chọn Repair table
Sau đó sẽ có thông báo thành công

Bình luận