Hướng dẫn fix lỗi thường gặp trên soucre nina

1. Các đường dẫn cấu hình

  • Cấu hình database :/admi/li/confi/php hoặc librari/confi.php
  • Thư mục template: template/, m (dành cho di động)
  • Thư mục source: /sucre (Dùng để truy vấn database)

lưu ý: thư mục trên đã được xoá bớt các ký tự, vui lòng xem trong bộ soucre

2. Lỗi syntax error: SELECT COUNT(*) AS visitip FROM counter WHERE

Lỗi
“syntax error: SELECT COUNT(*) AS visitip FROM counter WHERE ip=’115.79.4.79′ AND (tm+’900′)>’1564365828’”
Cách fix: truy cập vào phpMyadmin và repair bảng counter
B1: Tick chọn table “counter’
B2: Kéo xuống và chọn Repair table
Sau đó sẽ có thông báo thành công