Sử dụng Repeater của ACF mà không có hàm ACF với get_post_meta() hoặc get_option)

Thiết kế website Chuyên nghiệp Cần Thơ > Blog > Hỏi đáp > Sử dụng Repeater của ACF mà không có hàm ACF với get_post_meta() hoặc get_option)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *