Tây Nam Solutions

Trang chủTây Nam Solutions

[vc_row parallax=”content-moving” parallax_image=”36″ el_id=”home”][vc_column][nt_revity_section_heroparallax btnsize=”btn-md” btnsize2=”btn-md” linkscroll=”#info” link=”url:https%3A%2F%2Ftaynamsolution.vn%2Fdich-vu-thiet-ke-website%2F|title:D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5″ icon=”fa fa-artstation” link2=”url:%23info|title:Xem%20th%C3%AAm” icon2=”fa fa-angle-double-down” bgimg=”1055″][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”info”][vc_column][nt_revity_section_services column=”col-xs-12 col-sm-6 col-md-3″ heading=”Tại sao chọn” heading2=”Tây Nam Solutions” desc=”Chúng tôi thiết kế website theo ý tưởng của các bạn, website được thiết kế với HTML5/CSS3 chuẩn SEO, tốc độ load trang được tối ưu Google insight” sloop=”%5B%7B%22icontype%22%3A%22imgicon%22%2C%22iconimg%22%3A%2217%22%2C%22title%22%3A%22Saves%20your%20time%22%2C%22detail%22%3A%22V%E1%BB%9Bi%20m%E1%BB%A5c%20ti%C3%AAu%20%3Cstrong%3E%5C%22Saves%20your%20time%5C%22%3C%2Fstrong%3E%20-%20Tr%C3%A2n%20tr%E1%BB%8Dng%20th%E1%BB%9Di%20gian%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BA%A1n%2C%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20th%E1%BA%A5u%20hi%E1%BB%83u%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20c%E1%BA%A7n%20th%E1%BB%9Di%20gian%20%C4%91%E1%BB%83%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n.%20Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20s%E1%BA%BD%20d%C3%A0nh%20nh%E1%BB%AFng%20%C4%91i%E1%BB%81u%20t%E1%BB%91t%20nh%E1%BA%A5t%20cho%20b%E1%BA%A1n%20%C4%91%E1%BB%83%20ti%E1%BA%BFt%20ki%E1%BB%87m%20th%E1%BB%9Di%20gian%20v%C3%A0%20c%C3%B4ng%20s%E1%BB%A9c%20m%C3%A0%20b%E1%BA%A1n%20%C4%91%C3%A3%20b%E1%BB%8F%20ra.%22%7D%2C%7B%22icontype%22%3A%22imgicon%22%2C%22iconimg%22%3A%221006%22%2C%22title%22%3A%22H%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20t%E1%BA%ADn%20t%C3%A2m%22%2C%22detail%22%3A%22Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20lu%C3%B4n%20%C4%91%E1%BA%B7t%20kh%E1%BA%A9u%20hi%E1%BB%87u%20%5C%22T%E1%BA%ADn%20T%C3%A2m%20-%20T%E1%BA%ADn%20L%E1%BB%B1c%20-%20Hi%E1%BB%87u%20qu%E1%BA%A3%5C%22%2C%20nh%E1%BA%A7m%20gi%C3%BAp%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh%20lu%C3%B4n%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20h%C3%A0i%20l%C3%B2ng%20v%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BB%AFng%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20t%E1%BB%91t%20nh%E1%BA%A5t%22%7D%2C%7B%22icontype%22%3A%22imgicon%22%2C%22iconimg%22%3A%2219%22%2C%22title%22%3A%22HTML5%20%2B%20CSS3%22%2C%22detail%22%3A%22Website%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20v%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BB%AFng%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20m%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BA%A5t%20hi%E1%BB%87n%20t%E1%BA%A1i%2C%20%C4%91%E1%BA%A3m%20b%E1%BA%A3o%20cho%20qu%C3%BD%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20c%C3%B3%20nh%E1%BB%AFng%20tr%E1%BA%A3i%20nghi%E1%BB%87m%20c%C5%A9ng%20nh%C6%B0%20%C4%91%E1%BB%99%20hi%E1%BB%87u%20qu%E1%BA%A3%20c%E1%BB%A7a%20website%20m%E1%BB%99t%20c%C3%A1ch%20h%C3%A0i%20l%C3%B2ng%20nh%E1%BA%A5t%22%7D%2C%7B%22icontype%22%3A%22imgicon%22%2C%22iconimg%22%3A%2220%22%2C%22title%22%3A%22D%E1%BB%85%20d%C3%A0ng%20tu%E1%BB%B3%20ch%E1%BB%89nh%22%2C%22detail%22%3A%22Website%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20v%C3%A0%20l%E1%BA%ADp%20tr%C3%ACnh%20b%E1%BB%9Fi%20%C4%91%E1%BB%99i%20ng%C5%A9%20nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%20chuy%C3%AAn%20nghi%E1%BB%87p%2C%20l%C3%A0m%20cho%20website%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BA%A1n%20c%C3%B3%20kh%E1%BA%A3%20n%C4%83ng%20tu%E1%BB%B3%20bi%E1%BA%BFn%20cao%20nh%E1%BA%A5t%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%2C%20ch%E1%BA%AFc%20ch%E1%BA%AFn%20b%E1%BA%A1n%20s%E1%BA%BD%20h%C3%A0i%20l%C3%B2ng%20v%E1%BB%81%20vi%E1%BB%87c%20qu%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%8B%20c%C5%A9ng%20nh%C6%B0%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20n%E1%BB%99i%20dung%20website.%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][nt_revity_section_progress btnstyle=”btn-primary” btnsize=”btn-xs” heading2=”Về” heading3=”Chúng Tôi” desc=”Chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng website, chúng tôi hiện thực hoá mọi ý tưởng của các bạn. Không có rào cản nào có thể giới hạn ý tưởng của bạn, chúng tôi có thể làm mọi thể loại website” lheading=”Chúng tôi là ai” ldesc=”Chúng Tôi Thiết Kế Và Lập Trình Trên Đa Nhiều Thiết Bị Khác Nhau, Website Lập Trình Chuẩn SEO Google + Tốc Độ Load Trang Tối Ưu, Quản Trị Website Một Cách Dễ Dàng & Chuyên Nghiệp, Server Lưu Trữ Website Ổn Định, Hỗ trợ khách hàng tiếp cận được các doanh nghiệp cùng dịch vụ.” floop=”%5B%7B%22title%22%3A%22HTML%22%2C%22number%22%3A%2295%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22CSS%22%2C%22number%22%3A%2298%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22JavaScript%22%2C%22number%22%3A%2299%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22PHP%22%2C%22number%22%3A%2295%22%7D%5D” link=”url:%230|title:Learn%20More||”][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”features”][vc_column][nt_revity_section_features heading=”Chúng tôi” heading2=”làm được gì cho quý khách?” desc=”Tư vấn và cung cấp giải pháp tối ưu cho các cá nhân, doanh nghiệp” leftimg=”110″ floop=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-paint-brush%22%2C%22title%22%3A%22R%E1%BA%A5t%20Nhi%E1%BB%81u%20Ti%E1%BB%87n%20%C3%8Dch%20%26%20Giao%20Di%E1%BB%87n%202%22%2C%22detail%22%3A%22Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20%C4%91%C3%A3%20t%E1%BA%A1o%20ra%20r%E1%BA%A5t%20nhi%E1%BB%81u%20giao%20di%E1%BB%87n%20website%20%C4%91%E1%BB%83%20%C4%91%C3%A1p%20%E1%BB%A9ng%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%A7a%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20v%C3%A0%20th%E1%BB%83%20hi%E1%BB%87n%20kinh%20nghi%E1%BB%87m%20c%E1%BB%A7a%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-clock-o%22%2C%22title%22%3A%22Giao%20Di%E1%BB%87n%20Th%C3%A2n%20Thi%E1%BB%87n%20Mobile%20-%20Responsive%22%2C%22detail%22%3A%22Website%20c%E1%BB%A7a%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20l%E1%BA%ADp%20tr%C3%ACnh%20c%C6%A1%20b%E1%BA%A3n%20v%C3%A0%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20h%E1%BB%97%20tr%E1%BB%A3%20responsive%20mi%E1%BB%85n%20ph%C3%AD%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-money%22%2C%22title%22%3A%22R%E1%BA%A5t%20Nhi%E1%BB%81u%20L%E1%BB%B1a%20Ch%E1%BB%8Dn%20D%C3%A0nh%20Cho%20B%E1%BA%A1n%22%2C%22detail%22%3A%22Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20c%C3%B3%20nhi%E1%BB%81u%20g%C3%B3i%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20website%20ph%C3%B9%20h%E1%BB%A3p%20v%E1%BB%ABa%20cho%20c%C3%A1%20nh%C3%A2n%20v%C3%A0%20doanh%20nghi%E1%BB%87p.%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][nt_revity_section_testimonial tesimg=”1050″ name=”Phan Văn Vỹ” job=”Giám đốc Tây Nam Solutions” quote=”Mục tiêu LUÔN hướng tới của toàn thể công ty phải làm việc với tiêu chí “ Chuyên Nghiệp, Tận Tình, Tận Tâm, trung thực, hiệu quả“. Tư vấn và triển khai giải pháp tốt nhất dành cho khách hàng, phù hợp với thị trường và tài chính của doanh nghiệp.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][nt_revity_section_marked rightimg=”24″ heading=”DỊCH VỤ” heading2=”và THIẾT KẾ” desc=”Tây Nam Solutions cung cấp các dịch vụ như:” mloop=”%5B%7B%22marked%22%3A%22D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20web%20-%20Mobile%20app%22%7D%2C%7B%22marked%22%3A%22D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20t%C3%AAn%20mi%E1%BB%81n%22%7D%2C%7B%22marked%22%3A%22D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20server%20%E2%80%93%20hosting%22%7D%2C%7B%22marked%22%3A%22D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20qu%E1%BA%A3ng%20c%C3%A1o%20%E2%80%93%20SEO%22%7D%2C%7B%22marked%22%3A%22D%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20logo%20theo%20%C3%BD%20t%C6%B0%E1%BB%9Fng%22%7D%2C%7B%22marked%22%3A%22Thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20banner%20qu%E1%BA%A3ng%20c%C3%A1o%22%7D%2C%7B%22marked%22%3A%22Thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20thi%20c%C3%B4ng%20B%E1%BA%A3ng%20hi%E1%BB%87u%20Qu%E1%BA%A3ng%20c%C3%A1o%22%7D%2C%7B%22marked%22%3A%22Thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20namecard%2C%20profile%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][nt_revity_section_team column=”col-xs-12 col-sm-6 col-md-4″ heading=”our team” heading2=”members” p_count=”3″ custompost=”team” team_cat=”” desc=”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor.”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][nt_revity_section_cta btnstyle=”btn-default” btnsize=”btn-md” heading=”Đăng ký để nhận thông tin về dịch vụ của chúng tôi” link=”url:https%3A%2F%2Ftaynamsolution.vn%2Fdich-vu-thiet-ke-website%2F|title:Services”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][nt_revity_section_gallery custompost=”gallery” heading=”Our latest” heading2=”projects” p_count=”9″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][nt_revity_section_counter cloop=”%5B%7B%22number%22%3A%2220%22%2C%22title%22%3A%22Nh%C3%A2n%20vi%C3%AAn%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-search%22%7D%2C%7B%22number%22%3A%22170%22%2C%22title%22%3A%22D%E1%BB%B1%20%C3%A1n%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-globe%22%7D%2C%7B%22number%22%3A%22952%22%2C%22title%22%3A%22Gi%E1%BB%9D%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-clock-o%22%7D%2C%7B%22number%22%3A%22100%22%2C%22title%22%3A%22%C4%90%E1%BB%91i%20t%C3%A1c%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-coffee%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”testimonial”][vc_column][nt_revity_section_client cloop=”%5B%7B%22cimg%22%3A%22671%22%2C%22name%22%3A%22Th%C6%B0%20Duy%20Resort%22%2C%22job%22%3A%22Resort%20C%C3%A0%20Mau%22%2C%22quote%22%3A%22T%E1%BB%AB%20khi%20T%C3%A2y%20Nam%20Solutions%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20l%E1%BA%A1i%20giao%20di%E1%BB%87n%20website%20cho%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%2C%20website%20m%C6%B0%E1%BB%A3t%20m%C3%A0%2C%20t%E1%BB%91c%20%C4%91%E1%BB%99%20load%20c%E1%BB%B1c%20nhanh%22%7D%2C%7B%22cimg%22%3A%22608%22%2C%22name%22%3A%22An%20Gia%20Kh%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BB%8Bnh%22%2C%22job%22%3A%22B%E1%BA%A5t%20%C4%90%E1%BB%99ng%20S%E1%BA%A3n%20C%E1%BA%A7n%20Th%C6%A1%22%2C%22quote%22%3A%22Chi%20ph%C3%AD%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20website%20h%E1%BB%A3p%20l%C3%BD%2C%20website%20%C4%91%E1%BA%B9p%20th%C3%A2n%20thi%E1%BB%87n%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20s%E1%BB%AD%20d%E1%BB%A5ng%22%7D%2C%7B%22cimg%22%3A%22769%22%2C%22name%22%3A%22Oto%20Sinh%22%2C%22job%22%3A%22Garage%20%C3%94%20t%C3%B4%20C%E1%BA%A7n%20Th%C6%A1%22%2C%22quote%22%3A%22Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20%C4%91%C3%A3%20ki%E1%BA%BFm%20th%C3%AAm%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20nhi%E1%BB%81u%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20t%E1%BB%AB%20vi%E1%BB%87c%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20website%20t%E1%BA%A1i%20T%C3%A2y%20Nam%20Solutions%22%7D%5D” heading=”Khách hàng” heading2=”nói gì?” heading3=”về chúng tôi” bgimg=”28″][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1487242848463{padding-top: 60px !important;padding-bottom: 60px !important;}”][vc_column][nt_revity_section_heading heading=”FAQ” desc=”Chúng tôi luôn làm việc với tiêu chí “ Chuyên Nghiệp, Tận Tình, Tận Tâm“ và chúng tôi sẽ giải đáp tất cả các thắc mắc của bạn?”][vc_row_inner gap=”30″ css=”.vc_custom_1487319230476{padding-top: 40px !important;}”][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-offset-1 vc_col-lg-5″][nt_revity_section_accortab tabloop=”%5B%7B%22title%22%3A%22M%E1%BB%A5c%20ti%C3%AAu%20c%E1%BB%A7a%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20l%C3%A0%20g%C3%AC%3F%22%2C%22detail%22%3A%22M%E1%BB%A5c%20ti%C3%AAu%20c%E1%BB%A7a%20T%C3%A2y%20Nam%20Solutions%20l%C3%A0%20mang%20%C4%91%E1%BA%BFn%20c%C3%A1c%20gi%E1%BA%A3i%20ph%C3%A1p%20c%C3%B4ng%20ngh%E1%BB%87%20%C4%91%E1%BA%BFn%20qu%C3%BD%20c%C3%B4ng%20ty%2C%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20Website%2C%20l%E1%BA%ADp%20tr%C3%ACnh%20ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20di%20%C4%91%E1%BB%99ng%20Website%20c%E1%BB%A7a%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20chu%E1%BA%A9n%20SEO%2C%20backup%20h%E1%BA%B1ng%20ng%C3%A0y%2C%20t%E1%BB%91c%20%C4%91%E1%BB%99%20load%20trang%20c%E1%BB%B1c%20nhanh%2C%20gi%C3%A1%20c%E1%BA%A3%20ph%E1%BA%A3i%20ch%C4%83ng.%20Ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20di%20%C4%91%E1%BB%99ng%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20t%C6%B0%C6%A1ng%20th%C3%ADch%20c%E1%BA%A3%20IOS%20v%C3%A0%20Android%2C….%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20l%C3%A0m%20nh%E1%BB%AFng%20g%C3%AC%3F%22%2C%22detail%22%3A%22Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20website%2C%20nh%E1%BA%ADn%20qu%E1%BA%A3ng%20c%C3%A1o%2C%20ch%C4%83m%20s%C3%B3c%2C%20n%C3%A2ng%20c%E1%BA%A5p%20website%20c%C5%A9%2C%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20logo%2C%20banner%2C%20b%E1%BA%A3ng%20hi%E1%BB%87u%2C%20l%E1%BA%ADp%20tr%C3%ACnh%20ph%E1%BA%A7n%20m%E1%BB%81m%20di%20%C4%91%E1%BB%99ng%2C%20cung%20c%E1%BA%A5p%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5%20t%C3%AAn%20mi%E1%BB%81n%2C%20hosting%2C%20server…%22%7D%5D”][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/2″ offset=”vc_col-lg-5″][nt_revity_section_accortab tabloop=”%5B%7B%22title%22%3A%22Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20gi%C3%BAp%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20g%C3%AC%20cho%20b%E1%BA%A1n%3F%22%2C%22detail%22%3A%22Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20s%E1%BA%BD%20gi%C3%BAp%20qu%C3%BD%20c%C3%B4ng%20ty%20doanh%20nghi%E1%BB%87p%20k%E1%BA%BFt%20n%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20c%C3%A1c%20%C4%91%E1%BB%91i%20t%C3%A1c%20trong%20v%C3%A0%20ngo%C3%A0i%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20hi%E1%BB%87u%20qu%E1%BA%A3%20h%C6%A1n%20v%E1%BB%9Bi%20website%20c%E1%BB%A7a%20m%C3%ACnh%20khi%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c%20thi%E1%BA%BFt%20k%E1%BA%BF%20b%E1%BB%9Fi%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Ch%E1%BA%BF%20%C4%91%E1%BB%99%20b%E1%BA%A3o%20h%C3%A0nh%2C%20b%E1%BA%A3o%20tr%C3%AC%20nh%C6%B0%20th%E1%BA%BF%20n%C3%A0o%3F%22%2C%22detail%22%3A%22Ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%20b%E1%BA%A3o%20h%C3%A0nh%2C%20b%E1%BA%A3o%20tr%C3%AC%20v%C4%A9nh%20vi%E1%BB%85n%20website%20c%E1%BB%A7a%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20n%E1%BA%BFu%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20%C4%91%E1%BA%B7t%20mua%20hosting%20t%E1%BA%A1i%20c%C3%B4ng%20ty%20ch%C3%BAng%20t%C3%B4i%2C%20backup%20d%E1%BB%AF%20li%E1%BB%87u%20%C4%91%E1%BA%A7y%20%C4%91%E1%BB%A7%20tr%C3%A1nh%20t%C3%ACnh%20tr%E1%BA%A1ng%20b%E1%BB%8B%20m%E1%BA%A5t%20d%E1%BB%AF%20li%E1%BB%87u%2C…%22%7D%5D”][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”pricing”][vc_column][nt_revity_section_price column=”col-xs-8 col-sm-6 col-md-4″ btnstyle=”btn-primary” btnsize=”btn-xs” packstyle=”left” heading2=”Bảng giá” heading3=”Website” desc=”Dưới đây là 3 gói cơ bản của chúng tôi. Quý khách hàng có thể tham khảo. Giá cả có thể thay đổi tuỳ vào tính năng của khách hàng, liên hệ với chúng tôi tính năng mà bạn cần.” priceloop=”%5B%7B%22packstyle%22%3A%22left%22%2C%22title%22%3A%22WESBITE%20GI%E1%BB%9AI%20THI%E1%BB%86U%22%2C%22price%22%3A%226%20-%208%20tri%E1%BB%87u%20VN%C4%90%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Ftaynamsolution.vn%252Flien-he%252F%7Ctitle%3ALi%25C3%25AAn%2520h%25E1%25BB%2587%22%2C%22floop%22%3A%22%255B%257B%2522features%2522%253A%25222%2520GB%2520l%25C6%25B0u%2520tr%25E1%25BB%25AF%2522%257D%252C%257B%2522features%2522%253A%2522B%25C4%2583ng%2520th%25C3%25B4ng%2520unlimited%2522%257D%252C%257B%2522features%2522%253A%252210%2520b%25C3%25A0i%2520%25C4%2591%25C4%2583ng%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22packstyle%22%3A%22primary%22%2C%22title%22%3A%22WEBSITE%20B%C3%81N%20H%C3%80NG%22%2C%22price%22%3A%228%20tri%E1%BB%87u%20-%2012%20tri%E1%BB%87u%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Ftaynamsolution.vn%252Flien-he%252F%7Ctitle%3ALi%25C3%25AAn%2520h%25E1%25BB%2587%22%2C%22floop%22%3A%22%255B%257B%2522features%2522%253A%25222%2520GB%2520l%25C6%25B0u%2520tr%25E1%25BB%25AF%2522%257D%252C%257B%2522features%2522%253A%2522B%25C4%2583ng%2520th%25C3%25B4ng%2520unlimited%2522%257D%252C%257B%2522features%2522%253A%252220%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520ph%25E1%25BA%25A9m%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22packstyle%22%3A%22right%22%2C%22title%22%3A%22WEBSITE%20N%C3%82NG%20CAO%22%2C%22price%22%3A%22tr%C3%AAn%2012%20tri%E1%BB%87u%22%2C%22link%22%3A%22url%3Ahttps%253A%252F%252Ftaynamsolution.vn%252Flien-he%252F%7Ctitle%3ALi%25C3%25AAn%2520h%25E1%25BB%2587%22%2C%22floop%22%3A%22%255B%257B%2522features%2522%253A%25225%2520GB%2520l%25C6%25B0u%2520tr%25E1%25BB%25AF%2522%257D%252C%257B%2522features%2522%253A%252220%2520b%25C3%25A0i%2520vi%25E1%25BA%25BFt%2522%257D%252C%257B%2522features%2522%253A%252250%2520s%25E1%25BA%25A3n%2520ph%25E1%25BA%25A9m%2522%257D%255D%22%7D%5D”][/vc_column][/vc_row][vc_row parallax=”content-moving” parallax_image=”30″ parallax_speed_bg=”3″][vc_column][nt_revity_section_subscribe form=”default” heading=”Nhận email tư vấn từ chúng tôi” bgimg=”32″][/nt_revity_section_subscribe][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”news”][vc_column][nt_revity_section_blog btnstyle=”btn-primary” btnsize=”btn-xs” heading=”Bài viết” desc=”Những cập nhật mới nhất từ chúng tôi.” pbtntitle=”Read more” p_count=”10″ climit=”” p_cattitle=”Category:” heading2=”mới nhất”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][nt_revity_section_partner items=”7″ mditems=”7″ ploop=”%5B%7B%22partnerimg%22%3A%22801%22%7D%2C%7B%22partnerimg%22%3A%22806%22%7D%2C%7B%22partnerimg%22%3A%22797%22%7D%2C%7B%22partnerimg%22%3A%22796%22%7D%2C%7B%22partnerimg%22%3A%22808%22%7D%2C%7B%22partnerimg%22%3A%22795%22%7D%2C%7B%22partnerimg%22%3A%22787%22%7D%2C%7B%22partnerimg%22%3A%22769%22%7D%2C%7B%22partnerimg%22%3A%22759%22%7D%2C%7B%22partnerimg%22%3A%22760%22%7D%2C%7B%22partnerimg%22%3A%22761%22%7D%2C%7B%22partnerimg%22%3A%22762%22%7D%2C%7B%22partnerimg%22%3A%22793%22%7D%2C%7B%22partnerimg%22%3A%22803%22%7D%2C%7B%22partnerimg%22%3A%22784%22%7D%5D” heading=”Đối tác của” desc=”Dưới đây là những khách hàng tích cực của chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn cập nhật danh sách khách hàng thân thiết” heading2=”chúng tôi”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1487327900020{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;padding-top: 0px !important;padding-bottom: 0px !important;}”][/vc_column][/vc_row][vc_row el_id=”contact”][vc_column][nt_revity_section_contact column=”col-sm-4 col-md-4″ heading=”LIÊN HỆ NGAY” desc=”Dưới đây là thông tin liên hệ với chúng tôi nhanh nhất có thể. Chúng tôi luôn hỗ trợ 24/24 khi nào bạn cần.” cloop=”%5B%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-map-marker%22%2C%22label%22%3A%22%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89%3A%22%2C%22dloop%22%3A%22%255B%257B%2522detail%2522%253A%252273%252F16%252F28B%2520Nguy%25E1%25BB%2585n%2520Tr%25C3%25A3i%252C%2520P.%2520An%2520H%25E1%25BB%2599i%252C%2520Q.Ninh%2520Ki%25E1%25BB%2581u%252C%2520TP%2520C%25E1%25BA%25A7n%2520Th%25C6%25A1%2522%257D%252C%257B%2522detail%2522%253A%2522S%25E1%25BB%2591%252020%2520%25C4%2591%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng%2520s%25E1%25BB%2591%25205%2520KDC%2520City%2520Land%252C%2520Ph%25C6%25B0%25E1%25BB%259Dng%25207%252C%2520Qu%25E1%25BA%25ADn%2520G%25C3%25B2%2520V%25E1%25BA%25A5p%252C%2520Tp.%2520HCM%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-phone%22%2C%22label%22%3A%22%C4%90i%E1%BB%87n%20tho%E1%BA%A1i%22%2C%22dloop%22%3A%22%255B%257B%2522detail%2522%253A%2522%252B(84)%2520901%2520318%2520887%2522%252C%2522link%2522%253A%2522tel%253A0901318887%2522%257D%252C%257B%2522detail%2522%253A%2522%252B(84)%2520962%2520142%2520185%2522%252C%2522link%2522%253A%2522tel%253A0962142185%2522%257D%255D%22%7D%2C%7B%22icon%22%3A%22fa%20fa-envelope-o%22%2C%22label%22%3A%22Email%3A%22%2C%22dloop%22%3A%22%255B%257B%2522detail%2522%253A%2522taynamsolutions%2540gmail.com%2522%252C%2522link%2522%253A%2522mailto%253Ataynamsolutions%2540gmail.com%2522%257D%255D%22%7D%5D” heading2=”VỚI CHÚNG TÔI”][contact-form-7 id=”6″ title=”Home contact form”][/nt_revity_section_contact][/vc_column][/vc_row]

Bình luận