woocommerce

Trang chủPosts tagged "woocommerce"
Hướng dẫn cài đặt email đơn hàng trên Tây Nam Solutions CMS

Hướng dẫn cài đặt email đơn hàng trên Tây Nam Solutions CMS

Các website có sản phẩm, có chức năng đặt hàng thông thường sẽ được gửi một email về đơn hàng cho khách hàng và quản trị viên website, để tuỳ chỉnh nội dung email

Xem thêm