Hướng dẫn cài đặt email đơn hàng trên Tây Nam Solutions CMS

Để chỉnh email trong WooCommerce, Các website có sản phẩm, có chức năng đặt hàng thông thường sẽ được gửi một email về đơn hàng cho khách hàng và quản trị viên website, để tuỳ chỉnh nội dung email đó vui lòng xem các hướng dẫn về chỉnh email trong Woocoomerce như sau:

Lưu ý: Các chức năng dưới đây chỉ hoạt động khi bạn đã cấu hình SMTP, cách cấu hình SMTP xem tại đây

Dưới đây là cách chỉnh email trong Woocommerce

Bước 1: Truy cập vào quản trị bên trái có menu WooCommerce > Thiết lập

Tại Thiết lập bạn chọn Tab Email

huong-dan-cai-dat-email-don-hang-tren-toan-nang-can-tho-cms
Tab email – ảnh 1 – chỉnh email trong Woocoomerce

 

Tab email ảnh 2 – chỉnh email trong Woocoomerce

Tại ảnh 1: Woocommerce cung cấp 11 dạng email dùng cho khách hàng và quản trị viên

Tại ảnh 2: Woocommerce cung cấp các cấu hình chung cho tất cả các email trên

Mỗi email đều có nội dung được phép sửa và không được phép, phần lớn các email trên đều được dịch sang tiếng Việt nếu các bạn tải woocommerce với ngôn ngữ là Tiếng Việt. Nếu bạn đang sử dụng tiếng Anh có thể tham khảo phiên bản tiếng Việt tại đây.

Bước 2: Các chỉnh email trong Woocommecre

Cài đặt email đơn hàng mới trong Woocommerce

dưới đây là ví dụ của mình ở website

Lưu ý: Email này Quản trị viên được nhận

Email đơn hàng mới – chỉnh email trong Woocoomerce

Cài đặt email huỷ đơn hàng trong WooCommerce

Lưu ý: Email này Quản trị viên được nhận

Chỉnh email huỷ đơn hàng trong WooCommerce – chỉnh email trong Woocoomerce

Cài đặt email Đơn hàng không thành công trong WooCommerce

Lưu ý: Email này Quản trị viên được nhận

Đơn hàng không thành công – chỉnh email trong Woocoomerce

Cài đặt email Đơn hàng tạm giữ trong WooCommerce

Lưu ý: Email này khách hàng được nhận

Cài đặt đơn hàng tạm giữ trong WooCommerce – chỉnh email trong Woocoomerce

Cài đặt email Đang xử lý đơn hàng trong WooCommerce

Lưu ý: Email này khách hàng được nhận

Chỉnh email đang xử lý đơn hàng trong WooCommerce – chỉnh email trong Woocoomerce

Cài đặt email Đơn hàng đã hoàn thành trong WooCommerce

Lưu ý: Email này khách hàng được nhận

Email hoàn thành đơn hàng sẽ được gửi tới khách hàng khi đơn hàng của họ được đánh dấu hoàn thành và thường có nghĩa là các đơn đặt hàng của họ đã được vận chuyển.

chỉnh email trong Woocoomerce

Cài đặt email Hoàn trả đơn hàng trong WooCommerce

Lưu ý: Email này khách hàng được nhận

Email xác nhận đã được gửi tới khách hàng khi họ được hoàn tiền.

chỉnh email trong Woocoomerce

Chỉnh email Hoá đơn / Thông tin đơn hàng trong WooCommerce

Lưu ý: Email này khách hàng được nhận

Email hóa đơn của khách hàng có thể được gửi đến khách hàng bao gồm thông tin đơn hàng của họ và liên kết thanh toán.

chỉnh email trong Woocoomerce

Cài đặt email Ghi chú khách hàng trong WooCommerce

Lưu ý: Email này khách hàng được nhận

Email ghi chú khách hàng được gửi đi khi bạn thêm một ghi chú vào một đơn hàng.

chỉnh email trong Woocoomerce

Cài đặt email Đặt lại mật khẩu trong WooCommerce

Lưu ý: Email này khách hàng được nhận, website hỗ trợ đăng ký tài khoản

Email khách hàng “thiết lập lại mật khẩu” được gửi khi khách hàng đặt lại mật khẩu của mình.

Chỉnh Email đặt lại mật khẩu trong Woocommerce

Chỉnh email Tài khoản mới trong WooCommerce

Lưu ý: Email này khách hàng được nhận, website hỗ trợ đăng ký tài khoản

Email tài khoản khách hàng mới được gửi tới khách hàng khi họ đăng ký trên trang thanh toán hoặc trang tài khoản.

chỉnh email trong Woocoomerce

 

Thường thì trên mỗi email Woocommerce hỗ trợ các bạn chỉnh Bật/Tắt gửi email trong WooCommerce hoặc chỉnh Tiêu đề, Tiêu đề Email, Nội Dung Bổ Sung (Additionall Content), Kiểu email. 

Trên là hướng dẫn về các chỉnh email trong WooCommerce dành cho các website thương mại điện tử