Hướng dẫn cài đặt đếm ngược khuyến mãi sản phẩm với YITH WooCommerce

YITH WooCommerce Product Countdown, plugin cho phép thúc đẩy người dùng mua hàng thông qua bộ đếm ngược khuyến mãi chuyên dụng hiển thị thời gian và tình trạng sẵn có. Đọc hướng dẫn này để tìm hiểu về tất cả các tính năng của plugin. Tìm hiểu cách đếm ngược sản phẩm woocommerce

Hướng dẫn cài đặt đếm ngược khuyến mãi sản phẩm với YITH WooCommerce

Chuyển đến trang chỉnh sửa sản phẩm và đến phần “Đếm ngược sản phẩm”.

Sản phẩm đã bán: số lượng mặt hàng đã bán cho sản phẩm đã chọn. Theo giá trị đã nhập, thanh giảm giá sẽ hiển thị giá trị tương ứng. Mỗi lần bán làm tăng bộ đếm này lên 1.

Một trường trống được hiển thị bằng 0. Đối với các sản phẩm có thể thay đổi, bạn phải chỉ định giá trị cho các tùy chọn này cho tất cả các biến thể sản phẩm có sẵn.

Cài đặt đếm ngược giảm giá với sản phẩm biến thể

Bạn có thể định cấu hình bộ đếm ngược cho các sản phẩm biến đổi theo hai cách khác nhau: cài đặt cục bộ, bằng cách đặt bộ đếm ngược hợp lệ cho tất cả các biến thể (trong trường hợp này, bạn cần bật “Đếm ngược chung”). bằng cách đặt bộ đếm ngược cho từng biến thể sản phẩm (cài đặt phải được định cấu hình trong chi tiết biến thể)

Để tham khảo thêm vui lòng truy cập vào đây: https://docs.yithemes.com/yith-woocommerce-product-countdown/category/premium-version-settings/ để tham khảo thêm đếm ngược sản phẩm woocommerce

Để tham khảo thêm hoặc cần plugin này liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ