Hướng dẫn cài đặt giao hàng woocommere trên website mã nguồn wordpress

Cài đặt giao hàng tại menu Woocommerce

Tại đây bạn có thể cấu hình về việc giao hàng và thuế.

Tùy vào nhu cầu hãy chọn thông tin phù hợp và nhấn nút Lưu lại.

Bước 1: Vào menu Woocommerce > Thiết lập > chọn tab Chung (general)

ở bước này bạn vui lòng chọn và điền các thông tin về cửa hàng của bạn.

huong-dan-cai-dat-giao-hang-woocommere-tren-website-ma-nguon-wordpress-2
huong-dan-cai-dat-giao-hang-woocommere-tren-website-ma-nguon-wordpress-2

Sau khi điền đầy đủ bạn lưu thay đổi vừa thực hiện.

Bước 2, bạn vào tab Giao hàng ở trên để cài đặt khu vực giao hàng

huong-dan-cai-dat-giao-hang-woocommere-tren-website-ma-nguon-wordpress-3
huong-dan-cai-dat-giao-hang-woocommere-tren-website-ma-nguon-wordpress-3

Ở Tab Giao hàng đầu tiên là tab Khu vực giao hàng, tab nhỏ này chứa thông tin khu vực giao hàng mà cửa hàng của mình cần nhắm tới, ví dụ giữa các quốc gia khác nhau

Để cập nhật thông tin bạn bấm vào chỉnh sửa phía dưới chữ Việt Nam (sau khi hover).

Ở đây có thể thêm hoặc chỉnh sửa phương thức giao hàng cũ

Sửa phương thức giao hàng

Bởi vì hiện tại là giao hàng miễn phí nên sẽ có điều kiện để giao hàng miễn phí ở khu vực Việt Nam , ở đó có 5 lựa chọn. Lựa chọn đầu tiên là không có điều kiện gì hết, chỉ cần chọn là có thể giao hàng miễn phí

Điều kiện thứ hai là Một ưu đãi miễn phí giao nhận còn hiệu lực – ở điều kiện này sẽ miễn phí giao hàng khi có một mã ưu đãi nào đó là miễn phí giao hàng

Điều kiện thứ ba là Số lượng đặt hàng tối thiểu, thứ tư và thứ 5 – ở các điều kiện này sẽ miễn phí giao hàng khi có số lượng đặt hàng tối thiểu bao nhiêu thì phí giao hàng sẽ là miễn phí, khi chọn điều kiện này sẽ thêm 2 ô nhập vào form cho bạn là số tiền đặt tối thiểu bao nhiêu sẽ cho giao hàng miễn phí:

huong-dan-cai-dat-giao-hang-woocommere-tren-website-ma-nguon-wordpress-6
huong-dan-cai-dat-giao-hang-woocommere-tren-website-ma-nguon-wordpress-6

Thêm phương thức giao hàng

huong-dan-cai-dat-giao-hang-woocommere-tren-website-ma-nguon-wordpress-7
huong-dan-cai-dat-giao-hang-woocommere-tren-website-ma-nguon-wordpress-7

Khi chọn thêm phương thức giao hàng thì có 3 phương thức chính là đồng giá, giao hàng miễn phí giao tại cửa hàng

  • Đồng giá: Khi chọn phương thức này, sẽ cho chọn một mức giá cố định khi giao hàng
  • Giao hàng miễn phí: Vừa đề cập bên trên, sẽ giao miễn phí với điều kiện nào đó hoặc không cần điều kiện
  • Giao tại cửa hàng: Khách tự lại cửa hàng của mình để lấy hàng

Lưu ý: Nếu bạn thêm Loại hình giao hàng từ trước thì sẽ có thêm ô nhập thêm giá giao hàng cho từng loại hình giao hàng khác nhau

Cài đặt tuỳ chọn giao hàng

huong-dan-cai-dat-giao-hang-woocommere-tren-website-ma-nguon-wordpress-8
huong-dan-cai-dat-giao-hang-woocommere-tren-website-ma-nguon-wordpress-8

Tính toán giao hàng:

Bạn có thể chọn cả hai để cho phép tính toán chi phí giao hàng

  • Cho phép tính phí giao nhận trên trang giỏ hàng
  • Ẩn chi phí giao nhận cho đến khi địa chỉ được nhập

Địa điểm giao hàng

Bạn chỉ được chọn một trong ba lựa chọn sau đây

Loại hình giao hàng

Bạn có thể cung cấp thông tin các đơn vị vận chuyển ví dụ : JT Press, VN POST, Giao hàng tiết kiệm,…

 

Cài đặt mô tả cho phần thanh toán

Bạn có thể thay đổi thông tin ở trang thanh toán tại tab thanh toán

huong-dan-cai-dat-giao-hang-woocommere-tren-website-ma-nguon-wordpress-9
huong-dan-cai-dat-giao-hang-woocommere-tren-website-ma-nguon-wordpress-9