Hướng dẫn kích hoạt Classic Editor không cần dùng plugin

Bạn chỉ cần chèn đoạn code sau vào file function của theme, editor sẽ hiện trong bài viết của bạn. Tuy nhiên muốn đầy đủ công cụ bạn vẫn phải cài plugin

Advanced Editor Tools (previously TinyMCE Advanced) để có đầy đủ công cụ như hình dưới đây

 

CODE:

[php]
add_filter(‘use_block_editor_for_post’, ‘__return_false’);[/php]

Hướng dẫn kích hoạt classic editor wordpress không cần dùng plugin
Hướng dẫn kích hoạt classic editor wordpress không cần dùng plugin