Thuộc tính liên kết rel=“” có nghĩa là gì?

Trang chủTin TứcThuộc tính liên kết rel=“” có nghĩa là gì?